Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Firma FVE Trading, s.r.o., Hnězdenská 767/2a, 181 00 Praha 8 – Troja, zapsaná  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163064, telefon ……….., e-mail………………

     Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 Číslo objednávky:

 Datum objednání zboží:

 Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

 Vaše jméno a příjmení:

 Vaše adresa:

 Číslo účtu pro vrácení finanční částky:

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis.

 

Datum:                                                                                            Podpis:

* Nehodící škrtněte